TR EN

ffmpeg ile Video Düzenleme

Bir video dosyasından belli bir bölümün ayrı bir dosyaya kaydedilmesi için aşağıdaki komutlar kullanılır.

ffmpeg -i video.mp4 -s 'qvga' -ar 22050 video.flv

-i seçeneği video.mp4 dosyasının girdi dosyası olduğunu belirtir.

-s seçeneği video boyutunun önceden belirlenen 'qvga' boyutuna (320x240) dönüştürüleceğini belirtir.

-ar seçeneği ses oranını 22050 olarak değiştirir.

video.flv ise yeni dosyanın adıdır. Aynı zamanda video dosyasının mp4 formatından flv formatına çevrileceğini de belirtmektedir.