TR EN

Tüm .DS_Store dosyalarını silme

Bulunduğunuz klasörde ve tüm alt klasörlerdeki .DS_Store dosyalarını silmek için Terminal'de şu komutu kullanabilirsiniz.

find . -name '*.DS_Store' -type f -delete