TR EN

Video Dosyasını Bölme

Uzun bir video dosyasını bölmek için aşağıdaki ffmpeg komutunu kullanabilirsiniz.

for i in {00..20}
 do ffmpeg -i input.mp4 -strict -2 -ss 00:$[ i*2 ]:00 -t 00:02:00 output_$i.mp4
done