TR EN

index.php Olmadan İçeriğe Erişim

Websitesine index.php yazmadan erişebilmek için .htaccess dosyasında RewriteEngine on komutu ve gerekli şartlar ve kurallar olduğu halde 500 Server Error veriyorsa mod_rewrite modülünün aktif olup olmadığını kontrol etmek gerekir.

Bunun için aşağıdaki komutu yazabilirsiniz.

sudo a2enmod rewrite

.htaccess dosyasının dikkate alınıp çalıştırılması için Apache 2.4+ sürümlerde /etc/apache2/apache2.conf dosyasında istenen klasör için aşağıdaki ayarların yapılması gerekir.

<Directory /var/www/>
	Options Indexes FollowSymLinks MultiViews
	AllowOverride All
	Order allow,deny
	allow from all
</Directory>

Yapılan değişikliklerin etkinleşmesi için apache'nin aşağıdaki komutla yeniden başlatılması unutulmamalıdır.

sudo service apache2 restart

.htaccess dosyasında aşağıdaki satırlar bulunmalı.

RewriteEngine on

RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-f
RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-d
RewriteRule ^(.*)$ index.php?/$1 [L]

Bazı sistemlerde index.php dosya adından sonra ? işareti kullanmaya gerek olmazken bazı sistemlerde bu işaret olmadığında "No input file specified." hatası vermektedir.

Codeigniter config.php dosyasında yer alan

$config['index_page'] = '';

ayarında değer boş bırakılmalı.