TR EN

Ubuntuda ARM için Derleyici Kurma

Ubuntuda ARM işlemcili bir cihaz için program yazıyorsanız Çapraz Derleyici yüklemelisiniz. Bunun için aşağıdaki komutları çalıştırınız.

Çapraz Derleyicileri ve Diğerlerini Kurma

GCC, G++ derleyicilerini ve destek programlarını aşağıdaki komutları çalıştırarak kurabilirsiniz.

$ sudo apt-get install libc6-armel-cross libc6-dev-armel-cross
$ sudo apt-get install binutils-arm-linux-gnueabi
$ sudo apt-get install libncurses5-dev

İşlemcinize uygun derleyicileri kurmak için:

$ sudo apt-get install gcc-arm-linux-gnueabi
$ sudo apt-get install g++-arm-linux-gnueabi

veya

$ sudo apt-get install gcc-arm-linux-gnueabihf
$ sudo apt-get install g++-arm-linux-gnueabihf

Artık kodlarınızı ARM işlemcili sistemlerde çalışacak şekilde derleyebilirsiniz.

Çapraz Derleyiciyi Deneyelim

Aşağıdaki C dilinde yazılan Hello World programını ARM işlemciler için derleyip çalıştıralım.

#include "stdio.h"
 
int main(void) {
  printf("Hello world !\n");
  return 0;
}

Aşağıdaki komutla derleyelim.

~$ arm-linux-gnueabi-gcc hello.c -o hello

Gördüğünüz gibi bilgisayarınıza yüklediğiniz GCC derleyicisinin ARM sürümünü kullanıyoruz. Bu komut ARM işlemcili cihazda yüklü Linux üzerinde çalıştarıbileceğiniz "hello" adlı bir dosya üretecektir.

Bu dosyayı ssh kullanarak ARM işlemcili cihaza kopyalayalım.

~$ scp hello root@[cihazın_ip_si]:/root

Şimdi cihazın komut satırına geçip aşağıdaki komutu yazarak programı çalıştırın.

~# ./hello
Hello world !