TR EN

Dosyalarda metin arama

İçeriğinde belli metin bulunan dosyaları listelemek için aşağıdaki komutu kullanabiliriz.

grep -rnw '/aranan/yol/' -e 'aranan metin'
  • -r veya -R özyinelemeli arama,
  • -n satır numarası,
  • -w tam kelime arama.
  • -l (küçük harf L) uyan dosyaların isimlerini listeleme

Belli dosyalar veya klasörler arasında arama yapmak için --exclude, --include, --exclude-dir veya --include-dir seçenekleri kullanılabilir:

Aşağıdaki komut yalnız .c ve .h uzantılı dosyaları arayacaktır:

grep --include=\*.{c,h} -rnw '/aranan/yol/' -e "aranan metin"

Aşağıdaki komut .o uzantılı dosyaları arama listesinden hariç tutacaktır:

grep --exclude=*.o -rnw '/aranan/yol/' -e "aranan metin"

Dosyaları dahil etmek veya hariç tutmak mümkün olduğu gibi klasörler de --exclude-dir ve --include-dir seçenekleri ile dahil/hariç

edilebilir. Aşağıdaki komut dir1/, dir2/ ve *.dst/ klasörlerini aramadan hariç tutacaktır:

grep --exclude-dir={dir1,dir2,*.dst} -rnw '/aranan/yol/' -e "aranan metin"