TR EN

CodeIgniter

index.php Olmadan İçeriğe Erişim

Websitesine index.php yazmadan erişebilmek için .htaccess dosyasında RewriteEngine on komutu ve gerekli şartlar ve kurallar olduğu halde 500 Server Error veriyorsa mod_rewrite modülünün aktif olup olmadığını kontrol etmek gerekir.

Dil Bulunamadı Hatası

CodeIgniter ve fklavye web yönetim paneli ile yeni bir site kurulduğunda veri tabanı bağlantısında hata var ise sitenin ilk veri tabanı sorgusu olan dillerin alınması sorgusu hata vermekte ve Dil Bulunamadı hata mesajı ekranda görüntülenmektedir. Bu durumda database.php ayar dosyasındaki kullanıcı adı, veri tabanı adı ve şifre bilgilerini kontrol ediniz. Bunlar doğru ise bu kullanıcıya gerekli yetkilerin verildiğini kontrol ediniz.

Ckfinder 404 Page Not Found Hatası

404 Page Not Found

The page you requested was not found.

hatası verdiği zaman

Codeigniter 404 Page Not Found Hatası

Bu hatanın sebebi http://localhost/index.php/ adresinde default controller olmamasıdır. Çözüm için application/config/routes.php dosyasında $route['default_controller'] = "welcome"; welcome yerine ilgili controller yazılır.

500 Server Hatası

PHP dosyalar tarayıcıda çağrıldığında 500 Server Hatası veriyorsa sayfada PHP yazımında hata vardır. Sonuna noktalı virgül konmamış satırlar, kapatılmamış parantezler, else kelimesinden sonra yazılmış şartlar (elseif kelimesinden sonra yazılmalıydı) bu hataya sebep olmaktadır.