TR EN

Resim/Video

PSD Dosyaları PNG'ye Çevirme

PSD dosyaları PNG'ye çevirmek için convert deneme.psd -colorspace sRGB deneme.png komutu kullanılabilir.

ffmpeg ile Video Düzenleme

Bir video dosyasından belli bir bölümün ayrı bir dosyaya kaydedilmesi için aşağıdaki komutlar kullanılır.

ffmpeg -i video.mp4 -s 'qvga' -ar 22050 video.flv

Video Dosyasını Bölme

Uzun bir video dosyasını bölmek için aşağıdaki ffmpeg komutunu kullanabilirsiniz.

ffmpeg -i input.mp4 -strict -2 -ss 00:00:00 -t 00:02:00 output_$i.mp4